Informace o nás

FATYM je farní tým, neboli malé společenství duchovních, kteří mají na starost větší počet farností, ale žijí více-méně na jedné faře. Výhodou takové malé komunity je společná modlitba, vzájemná výpomoc v pastoračních i organizačních úkolech a menší osamělost kněží. Nevýhody se mohou vyskytnout, když si členové FATYMu kamarádsky neporozumí. Na Znojemsku tento komunitní model zahájil FATYM Vranov nad Dyjí, jehož filiací je i náš FATYM Přímětice. Více na www.fatym.com.

Mezi společně organizované aktivity na podporu pohraničních oblastí patří právě letní tábory. Nabízejí týden dobrodružství v přírodě se starými i novými kamarády, posílení křesťanského ducha, humor a takové ty věci. Díky podpoře Kolpingovy rodiny (www.kolping.cz) je cena tábora na týden pouze 600,- Kč pro jedno dítě. V případě vážných důvodů (sociálně slabší rodina, více dětí atd.) je možné žádat o slevu až 300,- Kč. Snaha je tedy taková, aby si mohl tábor dovolit každý.

FATYM Přímětice spravuje dvanáct farností a nespočet dalších vesniček, kostelů a kaplí. Zde jsou stránky farnosti Přímětice: www.farnostprimetice.cz