Pravidla CTH

1. Cíl hry

            Cílem celotáborové hry (CTH) je získat misijním úsilím co nejvíce duší pro Krista. Toho dosáhnou cestováním po městech Středomoří, zakládáním a posilováním křesťanských obcí. K cestování potřebuje body získané v etapových hrách, které jsou „benzínem“ na cestu. Skupinka, která získá nejvíce věřících, vyhrává.

 

2. Bodové ohodnocení

            Každé večerní kolo začíná vyhlášením výsledků etapové hry, sčítáním bodů za nástupy, úklid, bobříky, bonusy a penalizace. Skupinka, která ten den získala nejvíce bodů, táhne jako první a ostatní táhnou v pořadí podle získaných bodů. Skupinky by za etapovou hru měly získat mezi 80-120 body a za nástupy do 5 bodů za jeden (1. pět bodů, 2. čtyři body atd.) a za úklid do 30 bodů (stupnice od –5 do +5, celé *6 členů skupinky). Jednotlivci by měli mít možnost získat body pro skupinku i za soukromou iniciativu: naučit se zpaměti žalm, rozluštit šifru, vyrobit předmět, zacvičit sestavu, složit píseň atd. Celkově by skupinky měly získat něco mezi 80-150 body, aby tomu přiměřeným tempem procestovaly mapu.

 

3. Cestování po Středomoří

Na mapě je asi 25 měst a dva typy cest: pozemní a mořské. Výhoda mořských cest je jejich rychlost, ovšem jednu cestu může během jednoho kola v jednom směru použít toliko jedna skupinka. Toutéž cestou lze už jet během tohoto kola jen jednou zpět. Pozemní komunikace může použít více skupinek za kolo, ale je to náročnější na body. Jedno kolo znamená jeden hrací večer. V prvním kole si skupinky nasadí panáčky na mapu podle libosti a táhnou. Jako jeden tah se chápe vstoupení do města. Skupinky se střídají po tazích. V každém městě lze buď založit novou církevní obec, za což je 50 „duší“, nebo posílit tu stávající, za což je jen 10 „duší“. Během jednoho kola lze založit toliko jednu církevní obec a posílit libovolné množství obcí. Posílit lze i dosud nezaloženou křesťanskou obec – takové případy budou platit zejména na začátku hry, kdy ještě nebudou založené žádné obce. Na konci kola se spočtou duše získané za navštívená města a zapíší se do grafu. Mapa se ozdobí. Skupinka zůstává po skončení ve městě a příští kolo v něm začíná. Nepoužité body se dělí dvěma a přepočtou se do druhého dne.

Shrnutí pravidel

·         Pořadí tahů se určuje podle počtu bodů z CTH. Skupinky se střídají po tazích.

·         Během jednoho kola lze založit jen jednu obec a posílit libovolné množství.

·         Během jednoho tahu lze založit, nebo posílit jen jednu obec. Kdo dřív přijde…

·         Jednu obec může založit za celou hru pouze jedna skupinka.

·         Jednu obec může během jednoho kola jednou posílit libovolné množství skupinek.

·         Námořní trasu lze použít v jednom kole jen dvakrát, tedy jednou v každém směru.

·         Pozemní trasy lze používat libovolně.

·         Po založení obce se obrátí 50 křesťanů („rybiček“), po posílení 10.

·         Po skončení tahů se zbylé body dělí dvěma a zbytek může zůstat do dalšího kola.

·         Pro zvýšení motivace se po čase objeví na mapě cestovatelé (Pavel, Silas, Timotej), kteří se chtějí dostat z bodu A do bodu B, což odmění 30 dušemi za každou procestovanou obec. Musí však jít nejkratší možnou cestou, jinak skupinku opustí a dostanou se tam po svých.

·         Časem se nová města a stezky objevují postupně.

·         Cílem hry je obrátit co nejvíce duší, nikoli nasbírat body.